Военно окръжие – Габрово информира, че набира кандидати за 4 вакантни длъжности за войници за приемане на военна служба  във в.ф. 52480 – София, от състава на Командване на логистична поддръжка.

Длъжността за която може да се кандидатства е  „Младши шофьор“.

Размерът на основното месечно възнаграждение е не по-малък от 1219 лв.

Изисквания:

да притежават свидетелство за управление на МПС категория „В”;

- образование – средно или по-високо;

- да не са по-възрастни от 40 години;

- да са годни за военна служба;

- да не са осъждани;

- срущу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- да нямат друго гражданство;

- да покриват нормативите за физическа годност.

Телефони за информация: 0882552015, 066/805531.

Документи се подават във Военното окръжие на ул. „Софроний Врачански” 1А, етаж 4, до 21.04.2023 г.