ОП „Гробищни паркове” - Габрово набира кандидати за работа на длъжност Чистачка

 Основна цел на длъжността:

  • Почистване на офиси, Ритуална зала и останалите сгради, находящи се на територията на ОП „Гробищни паркове” – гр. Габрово

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление – свободен текст         
  • Автобиография;
  • Копие от документ за придобито образование;
  • Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит /трудова книжка,   служебна книжка, осигурителна книжка или граждански договори/ при наличие на такъв.

Изисквания към кандидатите:

  • Сериозен и отговорен човек;
  • Минимална образователна степен – средно образование;

Работно време: От 12.00 до 16.00ч.

Документите се приемат до 28.02.2023 г. в администрацията на ОП „Гробищни паркове” - Габрово.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване.

Допуснатите до събеседване, както и мястото, датата и часът на провеждане ще се обявят на 07.03.2023 г. чрез лично обаждане на одобрените.

 За справка тел.: 066/800 828 – по въпроси, свързани с естеството на работата и с документите за кандидатстване.