Представяне на Публична покана с предмет : „Поддържане на техническите средства на кръстовищата със светлинно регулиране, кулни часовници, декоративен фонтан и фонтанка в Община Габрово” през 2014 г. – 2015 г.
Срок за подаване на оферти до 24.04.2014 г. до 16.30 часа
Поканата е публикувана в сайта на АОП под № 9028217
Документацията може да изтеглите от тук.