Заповедите на Кмета на Община Габрово за допускане на ПУП може да видите тук