На 29 октомври, кметът на община Габрово Таня Христова, участва в онлайн дискусия за развитието на градските центрове в контекста на визията на местните власти, междурегионалното сътрудничество и как пандемията от Ковид-19 повлия за реализацията на общинските проекти. Събитието е част от инициативата на вестник Капитал „Градове“. Панелисти в първата част на разговора бяха Таня Христова и заместник – кметът на Велико Търново проф. Георги Камарашев. Във втората част от страна на бизнеса от двата града се включиха Цветелина Стоянова от Сиентиа, Дарина Стоянова - изпълнителен директор на Престиж, инж. Калоян Иванов - управител на АМК и Мирослав Стоянов - регионален мениджър на Vivacom. В третия панел Маргарита Доворвска, директор на Музея на хумора и сатирата в Габрово, фокусира разговора върху културата и туризма, както и кои са интересните проекти, които предстоят. С акценти от дискусията от първата част може да се запозанете по – долу.

Основната ни цел е да подобряваме качеството на живот, да създаваме по – добри условия за бизнес, да развиваме модерна и конкурентна образователна, спортна и културна среда, за да можем като по – малки населени места да успяваме да се включим в надпреварата за най – важният ресурс – човешкият капитал, каза кметът на Габрово.

За поредна година усилията на Община Габрово са насочени балансирано да разпределя средствата, които променят облика и качеството на градската среда. Чрез средствата от ЕС и от бюджетите ни всяка година инвестираме в облагородяването на кварталите на Габрово, където е концентрирана най – многолюдната и млада част от населението на града. Без значение, какъв е финансовият източник за нас е важна интегрираността на инвестицията. Когато подобряваме условията в един квартал ние не се концентрираме само и единствено върху асфалтовата настилка. Работим комплексно и там, където е необходимо съвместно с експлоатационните дружества подменяме подземната инфраструктура, изграждаме улично осветление, залагаме трасета за бъдещо видеонаблюдение, допълваме с Wi-Fi зони.

По отношение на сътрудничеството между Габрово и Велико Търново, Таня Христова акцентира, че не бива автоматично да пренасяме един модел от един град в друг, защото той може да се окаже неработещ или неефективен. За да се развиваме трябва да има партньорство между общините и да започнем да прилагаме в България т. нар. регионален подход, за който все още само говорим.

В последните няколко години в Габрово се регистрира увеличаване на дела а ИКТ сектора. Надявам се, че тази предпоставка ще ни помогне да привличаме млади хора и да създаваме продукт с висока добавена стойност. За мен, като кмет, е важно, че традиционната индустрия в Габрово не е представена само от няколко големи предприятия, а от много на брой малки и средни предприятия, които формират гръбнака на местната икономика. За да са конкурентни на пазара те много бързо трябва да се трансформират, което включва дигитализация, подготовка на качествени кадри, декарбонизация, енергийна ефективност. Тук е изключително важна ролята на държавата и общината, които трябва да подкрепят бизнеса в усилията му да бъде конкурентен и адекватен на случващото се в регионален и световен мащаб. В Габрово работим върху това връзката между наука и бизнес да бъде по – реална и разбираема, за да достига до тези, които имат нужда от нея и да подпомагаме устойчивостта на климата, в който се развива местната икономика. Благодарение на тези усилия, в последните четири години години, всяка година се радваме на нов сериозен инвеститор, накои от които са от категорията Клас А.

Видео от събитието може да проследите тук.

 

Община Габрово с проект за игрището и лекоатлетическата писта на стадион „Христо Ботев“
30 октомври 2020
85 години от откриването на паметника на Васил Априлов
30 октомври 2020