Джон Бризби, наследник на Тодор Бурмов, гостува в Габрово по покана на кмета на Община Габрово Таня Христова и Граждански комитет „Памет Габровска”. Днес той се срещна с кмета и представители на сдружението и посети Дома на хумора и сатирата и Интерактивен музей на индустрията. 

Макар че живее в Англия, господин Бризби впечатли с много добър български и чудесни познания за историята на своя род и България.

Тодор Бурмов е роден през 1834г. в село Нова махала, Габровско, днешният едноименен квартал на Габрово. Той е първият министър-председател на България, изключително ерудиран човек, който има огромно значение както за политиката, така и за образованието в страната ни. Като учител в Габрово той повежда истинска борба за реформа в образователния процес, за въвеждане на нови предмети и методи на преподаване. 

По време на Руско-турската освободителна война (1877 – 1878) е ковчежник на Канцелария за граждански дела към щаба на Руската армия. През 1878 г. е назначен за вицегубернатор на Пловдив, а на следващата година – за губернатор на София. Това предопределя и блестящата му политическа кариера. Княз Батенберг го избира за пръв министър-председател на страната, като едновременно с това е и министър на вътрешните работи и управляващ Министерството на народното просвещение. До 1884 г. е един от водачите на Консервативната партия, два пъти е избиран за министър на финансите. След това се присъединява към Прогресивнолибералната партия на Драган Цанков. Избиран е за народен представител (1880), за член на Върховния касационен съд (1881) и на Държавния съвет (1881 – 1883)

Джон Бризби е не по-малко успешен от своя роднина. В България той организира стипендии за талантливи ученици, реставрира училище и построява храм в махала „Баба Стана“ в Орешак, където прекарва летата си. В Англия е съветник на кралицата по правни въпроси. А в Габрово, в годината, в която отбелязваме 160 години като град, му предстои да види квартал "Нова Махала", да се срещне със свои родственици и да посети още някои забележителности.