Служители на Община Габрово са включени в семинара по киберсигурност с участието на израелски експерти, който се провежда в Технически университет – Габрово. Двудневното събитие започна вчера и ще завърши днес. Гости на форума са Дрор Каспи – консултант от фирмата „Линк Ди Си“, Едуардо Свартман – мениджър на „Международна компания по сигурност“, и Ами Аса – представител на „Израелска космическа компания“.

„Киберсигурността е от жизненоважно значение за развитието на света като цяло и много организации се стремят да подобряват уменията си в тази област. В България имаме приета Национална стратегия за киберсигурност за периода 2016-2020 г. Сега се подготвя следващият програмен период до 2024 г.“, каза при откриването на събитието земестник-ректорът по учебната дейност проф. д-р Анатолий Александров. По думите му, Технически университет – Габрово се движи в крак с времето и стъпка в тази посока е новата специалност „Комуникационни технологии и киберсигурност“, разкрита от тази година. „Надяваме се успешно да навлезем в сферата и да обучаваме кадри, които ще отговарят на съвременните предизвикателства в областта на киберсигурността.“, отбеляза проф. Александров.

В двата дни на обучението студенти, преподаватели, ИТ специалисти и служители по сигурността на информацията се запознават с видовете кибератаки, рискове, заплахи и как различните системи са изложени на опасност. Участниците ще научат как да увеличат и да подобрят защитната среда на организациите. Ще бъдат представени примери за мащабни хакерски пробиви в редица европейски държави и реакциите за противодействието им.

Според лектора на семинара Дрор Каспи в ерата на информационните технологии свързаността на ресурсите в мрежа носи много предимства, но и води до нови заплахи. Киберрисковете могат да експлоатират всичко и всеки в една организация – чрез социалното инженерство или чрез липсата на осведоменост и слаба защита. „В този контекст е изключително важно да се повиши знанието за рисковете и възможните заплахи. От особено значение е целият подход към сигурността и влиянието му върху институциите. Осъзнаването и разбирането на ситуацията в реално време е от жизненоважно значение за вземането на добре информирани решения.“, подчерта господин Каспи.