Екологичен семинар, организиран от Община Габрово, даде повод за среща на експерти и специалисти, които споделиха успешни примери, важен опит и добри постижения в управлението на отпадъците. Събитието на тема „Добрите подходи в управлението на отпадъците. Трудности. Предимства. Възможности“ се проведе на 11 декември 2019г. в Университетска библиотека към Технически университет – Габрово. То беше официално открито от Таня Христова, кмет на Община Габрово и доц. д-р Илия Железаров, заместник ректор на Технически университет-Габрово. Двамата пожелаха успешна работа на всички, участващи в управлението на отпадъците и споделиха очакванията си, че предстоят много важни решения, които да позволят предприемане на успешни мерки за ефективно намаляване на отпадъцте.

"Днес ще поставим началото на един семинар, който искрено вярвам, че ще превърнем в традиция, защото срещите, разговорите и представянето на успешните модели в управлението на отпадъците са изключително важни, за да можем всички ние да продължим да работим в посока, такава че да ни дава увереност, че онова, което правим по отношение на отпадъците и осъществяваме във всяко населено място, има смисъл и ни води към голямата цел – ефективното намаляване и цялостното предотвратяване на образуването на отпадъци" - заяви Таня Христова. 

Темите на семинара предложиха на вниманието на участниците решения за управление на отпадъците, приложими в българските общини. Гостите бяха приятно изненадани още при посрещането, тъй като можеха да опитат кафе във вафлени чашки, да се снимат до елхата, направена от кашони, хартия и прежда, и да разгледат красивите картини и вази, изработени от отпадъчни материали и дело на потребителите на Дневния център за възрастни хора с увреждания.

Семинарът протече в два модула, като първият бе ориентиран към политиките и решенията за кръгова икономика и зелени обществени поръчки, представени от инж. Деница Колева, еколог на Регионалното депо за неопасни отпадъци в Габрово и Тодор Попов, главен юрисконсулт в отдел „Правен“ на Община Габрово. Включени бяха и представяния на работещи технологични решения, които оптимизират дейностите и процесите в депата за отпадъци. Особен интерес предизвика представянето на специализиран шредер – високотехнологична машина, позволяваща раздробяване на едри и битови отпадъци. Съоръжението бе демонстрирано от Мартин Кузманов, продуктов мениджър, Стротех Инженеринг АД. Той показа кратко видео, заснето на Регионалното депо за неопасни отпадъци в Габрово, тъй като само няколко дни преди семинара, там беше доставен точно такъв шредер. На участниците бяха предложени и иновативни решения, включващи високоефективно компостиране чрез биореактор и възможностите за нисковъглеродно бъдеще, представени от Милен Димитров, Нортика ЕООД. Специални препарати, както за активиране компостирането на депа, така и за използване в домашни условия бяха обект на презентацията, направена от Десислава Борисова, представител на Евровикс България ООД.

В края на първия модул Община Габрово представи най-добрите примери за създаване на въздействащи информационни кампании и публични събития, които са не само атрактивни и увлекателни, но и повишават осведомеността на гражданите за правилното разделно събиране на отпадъци. Неочаквано презентацията започна с флаш моб, който изненада гостите на събитието, след като върху тях започнаха да „валят“ отпадъци, а внезапно се появиха остроумни метачки, които набързо почистиха помещението. За финал на импровизираната сцена се появиха контейнерите за разделно събиране на отпадъци и куклата Дани Добринков Добрият, озвучен от актьора Светослав Славчев. Той обясни на аудиторията каква отговорност носи всеки един човек, за да съхраним чиста единствената планета Земя.

Вторият модул представи успешно реализираните добри примери в управлението на отпадъците, базиран на опита на български общини, неправителствени организации и бизнеса.

Специфичен отпадък като отпадъчните мазнини може да бъде преработван до качествено био гориво – това стана ясно от представянето на Патрик Кайзер от UCO-Фиерхаутен България ООД.

Последва интригуваща презентация за умното сметосъбиране, като комплексно решение за управление на отпадъците. Решението, базирано на математически модели и разработено от фирма THEOREMUS, бе представено от Ивайло Цаков, който обясни за възможностите за оптимизиране на процесите и предлагане на по-качествена услуга.

Акцент в добрите практики за разделното събиране по модела „от врата на врата“ бяха споделени от Минка Кехайова и Яна Хаджиева от Община Златоград, които разказаха как поетапно са внедрили модела и вече отчитат добри резултати. Данита Заричинова, от сдружение „За Земята“ даде повече информация за възможностите за отделяне на органичните отпадъци и реализирането на качествено компостиране.

Вдъхновение за гостите на семинара бе Илияна Стоилова, номинирана за Будител на годината 2019, Жена на годината 2019 заради множеството си доброволни акции и инициативата за чисто Черно море. Илияна, която в ежедневието си се занимава с дизайн, води сърф училище и има приложно ателие, разказа за предизвикателството WIND2WIN и филма „Море на вятъра“, в които показва тежкото замърсяване на Черно море.

Финал на екологичната среща постави гл. ас. Кирил Василев от Института по биоразнообразие при БАН, който разказа как отпадъците влияят върху растителността и какво показват предварителните резултати от проведеното през лятото на 2019 г. теренно проучване в Габрово – ще стане ясно от презентацията на Кирил Василев от Института по биоразнообразие при БАН.

С посещението на изложбата „Град-градина“ в Дома на хумора и сатирата и с пожеланието събитието да се превърне в традиция приключи екологичният семинар, а организаторите благодарят на гости и участници и очакват с нови предизвикателства следващата среща.

Събитието се проведе в партньорство с Технически университет – Габрово, Музей „Дом на хумора и сатирата“ и ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци – Габрово“.

Повече снимки може да видите тук.

Презентациите от семинара може да разгледате тук

„Майстори“ на Народния театър ще мерят сили на габровска сцена
13 декември 2019
Шкумбата и Иво Райчев пристигат със Стоичков в Габрово
15 декември 2019