Представители на Китайската асоциация за приятелство с народите бяха на посещение в Габрово и се срещнаха с г-жа Нела Рачевиц - заместник кмет „Социално-икономическо развитие“ на Община Габрово и г-н Антон Станчев – директор „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“ в администрацията на Национален парк Централен Балкан. Делегацията беше водена от Уанг Янг - директор за ресорите „Култура“ и „Екология“.

В края на 2017 г. Габрово беше обявен от ЮНЕСКО за творчески град на занаятите и народните изкуства. На срещата бяха обсъдени отличните възможности за партньорства с китайските градове – членове на мрежата на ЮНЕСКО, размяна на изложби и участие в творчески резиденции, контакти с подходящи партньори в сферата на туризма.

Втората тема, която бе дискутирана, е сътрудничеството между Парковата дирекцията и национален парк Сандзянюен, разположен в Тибетското плато и включващ изворите на трите велики китайски реки Хуанхъ, Яндзъ и Меконг. Китайската делегация търси партньори по проекти за зелено развитие, опазване на видовете, успешно управление и други.

Китайската асоциация за приятелство с народите работи с близо 500 неправителствени организации и институции в 157 държави.