За извършване на аварийни ремонти без вода до 17:00 ч. ще останат селата Враниловци, Борики, Генчовци, Богданчовци и Фърговци.

Във връзка с основен ремонт на водопровод, без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат улиците "Даскал Алекси", "Иван Тончев", "Гърмидолов", "Прага", "Бенковска" и "Климент Охридски".

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода и по предложение на кметските наместници, от 08.08.2019 г. се въвежда временен режим на водоподаването на селата Златевци и Милковци, както следва: Водата ще се спира в 7:30 ч. и ще се пуска в 19:30 ч. Забранява се ползването на питейна вода за напояване и други цели, различни от питейно - битовите.

От 19.08.2019 г. се въвежда режим на водоподаване на селата Прахали, Поповци, Гледаци и Чавеи. Водата ще се спира в 20:00 ч. и ще се пуска в 18:00 ч. през ден. 

Режим на водоподаване на село Кози рог.

Вода ще се подава в сряда и събота. В останалите дни от седмицата вода няма да се подава. Пускането и спирането ще стават в 09:00 ч. сутринта.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване и други цели, различни от питейно-битови.

В периода 19.08.2019 г. - 23.08.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Габрово: село Райновци.

На 23.08.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр Габрово, ул. "Р. Умников” 6, ул. “Николаевска” 1-11.

На 23.08.2019 г. от 08:30 ч. до 14:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Община Габрово: с.Драгановци (част от абонатите захранени от МТП 3) и с. Камещица (част от абонатите захранени от ТП 1).

На 26.08.2019 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Габрово: ул. Ал. Керков 9 - 30, ул. Аспарух 2 - 16 и 50, ул. Захари Стоянов 2 - 4, ул. Любен Каравелов 2 - 14, ул. Мадара 9, ул. Малуша 2 - 10, ул. Орловска 27 - 59, 32 - 72, ул. Прогрес 1, ул. Хан Крум 2 - 42, ул. Черковна 5, ул. Шипка 14.

В периода 26.08.2019 г. - 27.08.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр Габрово, ул. “Р. Умников” 6, ул. “Николаевска” 1-11, ул. “Опълченска”42-44.

В периода 26.08.2019 г. - 28.08.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Габрово: село Райновци.

В периода 27.08.2019 г. - 28.08.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр Габрово, ул. “Градище” 5-13, 12-14, ул. “Орловска” 148, ж.б. на ул. “Ал.Керков” 62.

На 27.08.2019 г. от 08:30 ч. до 09:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр Габрово, ТП „Хр. Стоки”, ТП „ЕМУ” , ТП „Котел” ,”Сарани 1” , ТП „Уч. Столове”, ТП „Търговска къща” , ТП „Пролигно” , ТП „Шоколад”, ТП „ Бетонов силоз”, ТП „Херб”, ТП „Домостроителен комбинат”, БКТП „Стоманобетон”, ТП „Терснаб”, ТП „Техномат”, ТП „ Пречиствателна станция” и фирмите захранващи се от тези трафопостове „Хицов”, „Илекс”, „Пътстрой”, „Мебекс”, „Мебелина”, „Пролигно”, Високо строителство”, „ТЕЧИ”, Бензиностанция „Прима ес”, „Полиприм”, „Санчо Колев”, „ХЕРБ” в Северна индустриална зона, както и улиците: ул. „Бойката”, ул. „Г. Илиев” № 5 - 39, 6 - 34, ул. „Г. Стефанов” № 52 - 68, 41 - 79, 30 - 50, 5 - 9,19, 25, ул. „Липница” № 7 - 9, 10, ул. „Ямбол” № 1 - 7, ул. „Златарска” № 10,16, 20 - 44, 54 - 70, 80 - 86, 11 - 57, ул. „Зов” № 1, 2, 4, ул. „Просвета” № 1, 5, 25, 27, 35, 10 - 20, ул. „Хвойна” № 9 - 19, ул. „Русалка” № 2 - 22, 5 - 17, ул. „Чая” № 2 - 4, ул. „М. Стефанова” № 12 - 20, 30, 13 - 33, ул. „Василка Бенева” № 17 - 39, 18 - 32, кв. „Златари”.

На 29.08.2019 г. от 08:30 ч. до 09:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр Габрово, ТП „Хр. стоки”, ТП „ЕМУ”, ТП „Котел”, ”Сарани 1”, ТП „Уч. столове”, ТП „Търговска къща”, ТП „Пролигно” ,ТП „Шоколад”, ТП „Бетонов силоз”, ТП „Херб”, ТП „ Домостроителен комбинат”, БКТП „ Стоманобетон”, ТП „Терснаб”, ТП „Техномат”, ТП „Пречиствателна станция”, и фирмите захранващи се от тези трафопостове „Хицов”, „Илекс”, „Пътстрой”, „Мебекс”, „Мебелина”, „Пролигно”, Високо строителство”, „ТЕЧИ”, Бензиностанция „Прима ес”, „Полиприм”, „Санчо Колев”, „ХЕРБ” в Северна индустриална зона, както и улиците: ул. „Бойката”, ул. „Г.Илиев” № 5 - 39, 6 - 34, ул. „Г. Стефанов” № 52 - 68, 41 - 79, 30 - 50, 5 - 9,19, 25, ул. „Липница” № 7 - 9, 10, ул. „Ямбол” № 1 - 7, ул. "Златарска” № 10,16, 20 - 44, 54 - 70, 80 - 86, 11 - 57, ул. „Зов” № 1, 2, 4, ул. „Просвета” № 1, 5, 25, 27, 35,10 - 20, ул. „Хвойна” № 9 - 19, ул. „Русалка” № 2 - 22, 5 - 17, ул. „Чая” № 2 - 4, ул. „М. Стефанова” № 12 - 20, 30, 13 - 33, ул. „Василка Бенева” № 17 - 39, 18 - 32, кв. „Златари”.

В периода 29.08.2019 г. - 30.08.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Габрово: ул. "Йосиф Соколски", ул. "Гимназиална", ул. "Тунджа", ул. "Радичевец", ул. "Бачо Киро".

На 30.08.2019 г. от 16:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Габрово, ТП „Хр. стоки”, ТП „ЕМУ”, ТП „Котел”, ”Сарани 1”, ТП „ Уч. столове”, ТП „Търговска къща”, ТП „Пролигно”, ТП „Шоколад”, ТП „ Бетонов силоз”, ТП „Херб”, ТП „Домостроителен комбинат”, БКТП „Стоманобетон”, ТП „Терснаб”, ТП „Техномат”, ТП „Пречиствателна станция”, и фирмите захранващи се от тези трафопостове „Хицов”, „Илекс”, „Пътстрой”, „Мебекс”, „Мебелина”, „Пролигно”, Високо строителство”, „ТЕЧИ”, Бензиностанция „Прима ес”, „Полиприм”, „Санчо Колев”, „ХЕРБ” в Северна индустриална зона, както и улиците: ул. „Бойката” ул. „Г. Илиев” № 5-39, 6-34, ул. „Г. Стефанов” № 52-68, 41-79, 30-50, 5-9, 19, 25, ул. „Липница” № 7-9, 10, ул. „Ямбол” № 1-7, ул. „Златарска” № 10,16,20-44, 54-70, 80-86, 11-57, ул. „Зов” № 1,2,4 , ул. „Просвета” № 1, 5, 25, 27, 35, 10-20, ул. „Хвойна” № 9-19, ул. „Русалка” № 2-22, 5-17, ул. „Чая” № 2-4, ул. „М. Стефанова” № 12-20, 30 13-33, ул. „Василка Бенева” № 17-39, 18-32, кв. „Златари”.

На 30.08.2019 г. от 15:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр Габрово, с. Брънеци, с. Донино, с. Балиновци, кв. „Бойката”, ДАП Гаражи, фирма „Глобус”, фирма „ИССТРОЙ”, кв. „Стефановци”, , с. Харачери, с. Беломъжи, с. Кметовци, с. Съботковци, с. Цвятковци, с. Радешковци, с. Черневци, с. Трапезковци, с. Боженци, фирма Инструмент ЕООД, ул. Батак, ул. Василка Бенева, ул. Етрополе, ул. Минка Стефанова, ул. Чая, ул. Съдружие; с. Овощарци, с. Орловци, с. Спасовци, с. Иванковци, с. Копчелии, с. Българени, с. Глушка, с. Долни Драгойча, с. Малки Българени, с. Радовци, с. Шушня, с. Пърша, с. Джуровци, с. Петковци, с. Игнатовци, с. Искра, с. Сяровци, с. Доча, с. Добрени, с. Царева ливада, с. Долни Върпища, с. Горни Върпища, с. Кукля, с. Върбановци, с. Русиновци, с. Гърня, Района на бившия стопански двор в гр. Дряново, фирма „Унитрафад”, фирма „Хевея” ООД.