Публичен урок на тема "Семейството - корени и криле" се проведе в Националния музей на образованието в Деня на християнското семейство - 21 ноември.

Той е част от съвместната работа с ДГ "Младост" - Габрово по образователната програма на НМО за деца от предучилищна възраст "Детинска мъдрост - музейна забавачница".

Десета година двете институции работят съвместно за претворяване на педагогическите методи от ХІХ и ХХ век, които намират  приложение и в съвременното образование. Със съдействието на музейните специалисти в НМО бяха реализирани публични уроци по методите на Фридрих Фрьобел, Мария Монтесори и Овид Декроли.

Урокът "Семейството - корени и криле" пресъздаде занимание по Метода на проектите, който е разработен от Джон Дюи и неговия ученик Уилям Килпатрик и разпространен в България от Пенка Касабова през 30-те и 40-те години на миналия век..

Музейните специалисти запознаха гостите на събитието - родители, педагози, представители на Регионалното управление на образованието, със същността на метода, който "позволява на всяко дете да се изяви в обща творческа игра около един сюжет". В конкретната "игра" - традициите, родовите връзки и отношения, празниците, ценностите, унаследените практики и мъдрости...  всичко, което гради и сплотява семейството.

Под ръководството на учителите Диана Минчева и Зоя Иванова в присъствието на своите родители децата разговаряха, пяха, танцува, разказваха за близките си хора, направиха семейни албумчета, развеселиха аудиторията с неочаквани откровения и представи за своето бъдещо място в семейството.

Директорът на ДГ "Младост" Павлина Минковска уточни, че урокът е включен и в Авторската програма на детската градина по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование „АЗ и ГАБРОВО”.