"Музеите като образователна среда" това беше темата на организираната от Националния музей на образованието и Регионалното управление на образованието - Габрово среща на 12 април с представители на училища и музейни институции и галерии от Габровски регион.

Целта на тричасовия работен форум беше да се представи Националната програма на Министерството на образованието и науката "Осигуряване на съвременна образователна среда" и конкретно модул "Музеите като образователна среда".

Старши експертът по обществени науки, гражданско образование и религия Деян Дойнов представи идеята, целите, финансирането и начините за кандидатстване с проекти по националната програма на МОН.

В модул "Музеите като образователна среда" министерството е предвидило 100 000 лева за учебната 2018/2019 година. Един от бенефициентите по модула са  държавни и общински училища. Другият - е Националният музей на образованието с проект  Дни на отворените врати  "Старото школо разказва".

Идеята на МОН е минимум 8 000 ученици да проведат часове в музеите през учебната 2018/2019 г., като включените училища да не са по-малко от 300. Между училищата ще има и конкурс за най-добър урок в музея.

Представители на Музей "Дом на хумора и сатирата", Регионален етнографски музей на открито "Етър", Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство - Трявна, ХГ "Христо Цокев", НМО - Габрово и МАИР "Боженци" презентираха възможностите на своите институции за провеждане на задължителни, избираеми и факултативни учебни часове по общообразователните предмети за ученици до VII клас. Шестте институции показаха богати възможности за използване на съхраненото културно-историческо наследство в учебните програми, както и нови, съвременни музейно-педагогически методи за работа с деца и млади хора.

Началникът на РУО - Габрово Георги Маринов благодари на участниците във форума и лично на г-жа Карагьозова като подчерта, че общите партньорски усилия по темата за ефективното взаимодействие между училището и музея в полза на образователния процес имат принос, за да присъства регионът чрез Националния музей на образованието в националната програма на МОН. Маринов подчерта още, че РУО - Габрово няма да влияе административно върху проектите на училищата и всеки педагогически екип свободно ще избира с кой музей или галерия да работи.

Г-жа Мая Карагьозова, директор на НМО, изрази изключително задоволство от факта, че се създава общ дух и обща нагласа за съвместна работа между културните и образователни институции, които за трети път през тази учебна година провеждат общи срещи на регионално ниво.

Кметът на Габрово и представители на германска компания обсъдиха възможностите за инвестиции в града
13 април 2018
Маратон на четенето 2018 в Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” в град Габрово
13 април 2018