Николета Маринова, уредник в Регионален исторически музей-Габрово, се включи в двудневния обучителен семинар „Образователни занятия в музея“, който се провежда на 20 и 21 ноември в Учебния музей към Регионален исторически музей - Варна. За участие са одобрени четиринадесет специалисти от страната. 

Форумът е организиран съвместно от Двустранната българо-американска комисия за опазване на българското културно наследство и Българо-американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт” с финансовата подкрепа на Посолството на САЩ. 

„Целта е да се представи теоретическа и методологическа рамка на съвременните подходи на образователните програми в музеите. Провеждат се практически работилници, на които се решават педагогически задачи свързани с музеите”, информира уредникът Николета Маринова.

„Семинарът ще даде добри идеи за развитието на образователни програми, насочени към различни видове публики в музея. Те ще бъдат приложени в практиката или ще помогнат да се доразвият съществуващите”, е убедено ръководството на Регионален исторически музей-Габрово.