Фотодокументалната изложба „Училището и войните“, представена през летните месеци в Националния музей на образованието в Габрово, е създадена по повод 100-годишнината от Балканската война. Тя е придружена от 50 документални и веществени материали от музейния фонд.

Темата на изложбата разглежда войните от 1912-13 г. и отпечатъкът, който те слагат върху училището, което запазва възрожденската си същност по това време. Експозицията проследява положението на останалото под робство българско население в Македония и Одринска Тракия, усилената дейност за издигане на националното му съзнание, както и за укрепване на неговата просвета и култура чрез откриване на български училища. През 1911-12 г. българските училища в Македония и Одринска Тракия са 1 373 (13 гимназии и средни училища, 87 прогимназии и 1 273 основни) с 2 266 учители. В тях се обучават 78 854 ученици. Гимназиите в Солун и Одрин се превръщат в огнища на родолюбие.

Десетилетните усилия за национално самоопределение и обединение на българите намират своята кулминация в Балканските войни. Изложбата проследява отражението, което те имат върху цялото учебно дело. Много учители вземат участие във войните, някои преминават през всички фронтове от 1912 до 1918 г. Министерството на просвещението прави всичко, за да се почита паметта на загиналите - издирва техни биографии, в училищата се правят молебени, организират се сказки,  окачват се портрети. На семействата се отпускат помощи. Урежда се положението и на учениците доброволци. Дава им се възможност да държат изпити и да преминат в по-горен клас. Изложбата показва мерките, които държавата и обществото предприемат за подкрепа на пострадалите. През 1913 г. министър Петър Пешев създава благотворителен фонд за подпомагане сираците на загиналите учители - една от първите подобни инициативи.

Показано е и участието на учители и ученици от Габровския край в Балканските войни.

Награди за вокална група "Надежда" към "Дружеството на инвалидите"
11 юли 2017
Важно съобщение за присъединяване към колективния иск срещу „Топлофикация“
12 юли 2017