Представени са 173 екземпляра минерали и вкаменелости от колекцията на музея, чието начало е поставено през 1980 г. от големия учен-биолог Божана Железова и е формирана към дружество „Приятели на музеите”.

Колекцията „Фосили” включва експонати от различни геоложки ери. Изложени са образци от животинския и растителен свят: морски звезди, охлюви, корали, миди, лишеи.

В колекцията „Минерали” са представени образци както от сбирката на Божана Железова, така и от дарение на Национален музей „Земята и хората”- София. Експонирани са сфалeрит, аметист, ахат с кварц, яспис, опал, арагонит, кварцови друзи и др, всички намерени на територията на България и в частност от околностите на град Шумен.

Изложбата ще бъде на разположение на посетителите на НМО до края на м.май.

Разменяме биоотпадъци за компост
20 април 2017
Промяна на мястото на концерта на именитото дуо
20 април 2017