Представени са 173 екземпляра минерали и вкаменелости от колекцията на музея, чието начало е поставено през 1980 г. от големия учен-биолог Божана Железова и е формирана към дружество „Приятели на музеите”.

Колекцията „Фосили” включва експонати от различни геоложки ери. Изложени са образци от животинския и растителен свят: морски звезди, охлюви, корали, миди, лишеи.

В колекцията „Минерали” са представени образци както от сбирката на Божана Железова, така и от дарение на Национален музей „Земята и хората”- София. Експонирани са сфалeрит, аметист, ахат с кварц, яспис, опал, арагонит, кварцови друзи и др, всички намерени на територията на България и в частност от околностите на град Шумен.

Изложбата ще бъде на разположение на посетителите на НМО до края на м.май.