Във връзка с изграждането на Обходен път ”Път III -5004 Обход на гр. Габрово“ на 20.03.2017 г. ще се извършат взривни работи от 14 до 16 ч., в района на землището на кв. Велчевци и кв. Гачевци. Взривното поле се намира на билото на хребета над яз. Гачевци, информират от фирмата изпълнител на взривните работи „Илмакс” ЕООД. От там умоляват гражданите да не предприемат дейности в оказания район до приключване на взривните работи.