Открито студио на тема „Култура в центъра“ се състоя в зала „Възраждане“ в Габрово. По време на събитието беше представен резултатът от дебатите на работни групи, които имаха за цел да направят моментна „снимка“ на културния живот на града и ролята му в устойчивото му развитие.

Габрово е един от деветте града в Европа, избрани от Комитета по култура към Обединените градове и местни власти за участие в Програма Пилотни градове. В следващите две години селектираните пилотни градове следва да работят в партньорска мрежа и да изпълнят работните си програми, които са индивидуално създадени за всеки един от тях, в зависимост от местния социално-икономически и културен контекст и специфичния фокус на развитие.

Задачата на настоящето събитие бе именно избор на фокус и преосмисляне на културната стратегия на града, чрез която Габрово ще се впише в Програма Пилотни градове.

Групите бяха съставени от представители на културната общност в града – свободни артисти, представители на неправителствени организации, медии, представители на културните институти и Община Габрово. С тях работиха и трима ментори  - Катрин Кълън – специален съветник Култура и устойчиви градове към Обединени градове и местни власти, Джорди Балта – експерт в Комитета по култура към Обединени градове и местни власти и Айвър Дейвис – координатор за Европа на Програма Пилотни градове (партньорска инициатива между Обединени градове и местни власти и CultureActionEurope).

Какви са изводите, до които достигнаха групите?

Сред успешните практики те отбелязаха баланса между местния и вносния културен продукт. Препоръчаха общината да има по-активна посредническа роля между артистите и собствениците на места, които биха могли да бъдат припознати като културни пространства. Дадоха добри оценки на връзката култура-екология и на събитията, свързани с екологичния начин на живот, запазването на традициите и местните кулинарни практики. Отбелязаха като изключително положителен пример Програма Култура, заради това че активира културния живот в града, стимулира различни артисти да се обединяват, да работят заедно и да създават нови и интересни продукти. Сред изключително успешните събития бяха посочени Карнавалът и Приеми ме на село.

Необходимост от по-усилена работа отбелязаха в областта на образованието и нуждата изкуството да бъде по-широко застъпено в програмите на началното и средното образование, нуждата от знание в областта на културния мениджмънт и работа в мрежи, липсата на анализ за въздействието на културата върху други сектори. Призоваха към по-ясно осъзнаване на това, че културата е пряко свързана с икономиката, въпреки че отбелязаха това, че обществото все повече се включва активно в културния живот на града, включително и в създаването му.

В срещата участваха още Таня Христова - кмет на община Габрово и Винченцо Санточирико, президент на Фондация Саси, Матера, Албена Димитрова - драматург. „Много ми се иска това, което ще се случи с Габрово като част от тази инициатива, да не остане само в тази зала, а да намери начин, по които да популяризира инициативата и да убеди други градове да се присъединят към мрежата. Мисля че това ще бъде полезно както за Габрово, така и изобщо за страната ни.“ – отбеляза кметът Таня Христова в приветствието си към участниците.

По време на откритото студио бяха споделени и множество идеи за съвместна работа и добри практики.

 

Какво, къде, кога през празничните и почивни дни в Габрово
21 Септември 2016
Люшкай, люшкай! По-нагоре, чак до слънчовите двори!
26 Септември 2016