Учители от Габрово, Трявна и Севлиево се събраха да дискутират „Интерактивното преподаване и учене в съвременното училище“. Под формата на кръгла маса, еднодневният форум бе организиран от Синдиката на българските учители (СБУ) и се проведе под патронажа на кмета Таня Христова и председателя на СБУ Янка Такева. Събитието се състоя на 27 юни т. г. в Ритуалната зала на Община Габрово.

В кръглата маса се включиха представители на централната и местна власт, академичната общност, учители от региона. Гости на събитието бяха заместник областният управител Добромир Валачев, Наталия Михалевска от МОН, Янка Такева и началникът на РИО - Габрово Георги Маринов. Модератор на събитието бе областният координатор на СБУ – Габрово – Ренета Колева.

Начало на обсъжданията даде кметът Таня Христова, която приветства участниците и изтъкна приобщаващата роля на съвременния учител в образователния процес, необходимостта от иновативни подходи и интерактивни методи, за да бъде той интересен и възприет от най-малките до най-големите ученици. Те трябва да бъдат активната част в обучението, водени и провокирани от знанията и уменията на преподаване на съвременните учители.

Проф. дпн Мариана Мандева от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ говори за взаимодействието на училищни и извънучилищни общности чрез педагогическата практика „четем заедно“ - насърчаване на ползване на четенето за социални цели от ранните етапи на овладяване на писмеността и езиковата грамотност.

Доц. д-р Валентина Василева от РУ „Ангел Кънчев“ представи интерактивните методи като средство за повишаване качеството на образование. Някои от тях са „пирамида“, „светкавица“, мозъчна атака, записване на идеи, „лавина“, „завъртане“, съчинения, панелна дискусия, „светофар“, „аквариум“, мозъчни карти, рисуване на идея, ролеви игри, симулационни, ситуационни и други.

Директорът на габровската ЦДГ „Явор“ Вера Тихова представи съвместния проект между Румъния, Латвия, Унгария, Турция и България „Да творим заедно – бъди креативен“ по програма „Еразъм +“. Участник от българска страна е ЦДГ „Явор“. В проекта се споделят проблеми и гледни точки, специфични за всяка общност, към която принадлежат петте партньорски институции. Проектните дейности помагат да се въведат нова информация, интерактивни методи, инструменти и програми за обучение, като резултат от сътрудничество с партньорите и мотивира екипа на детската градина за участие в други европейски проекти.

Учителите от СОУ „Васил Левски“ – Севлиево, Даниела Стефанова и Даниела Димитрова споделиха опита си от участието на училището в проекта „Преподаването - начин да опознаеш себе си“, който също се осъществява по програма „Еразъм +“. В него се разглежда интегриране на обучението в начална и гимназиална степен чрез преподаване на учебни предмети на английски език. По този проект са осъществени срещи и обмяна на опит между партньорите – ученици и учители, в Острава, Чехия; Марбея, Испания; Дезио, Италия и Келс, Ирландия. През октомври т. г. предстои на севлиевското училище да бъде домакин на новата среща.

Успешните интерактивни методи и съвременни подходи в обучението на деца в предучилищна възраст демонстрираха възпитаниците на няколко детски заведения, които поздравиха участниците във форума с музикално-танцувални изпълнения.

ЦДГ „Радост“ приветства всички с „Елате в Габрово“ и „Кое хоро е по-хубаво“.

ЦДГ „Явор“ представи песента „Когато кажеш ти“.

Подготвителната група от петгодишни деца на ЦДГ „Мики Маус“ изпълни менует по музика от Бокерини.

ЦДГ „Светлина“ от Трявна представи композицията „На герана“.

Огненият хепънинг тръгна по вода
27 юни 2016
Класическа руска живопис и 30 акордеона – направете вторника си по-различен!
28 юни 2016