Със специална церемония днес бе отбелязано приключването на проект Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ – Габрово, който е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерството на здравеопазването.

На събитието присъстваха министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, министърът на здравеопазването д-р Петър Москов, заместник – министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски, кметът на община Габрово г-жа Таня Христова, депутати, директорите на болниците в Аалст и Гент, Белгия както и много гости.

В кратката си презентация директорът на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ разказа за предизвикателствата, които ръководството на болницата е трябвало да преодолее през годините на реализация и изграждане на центъра, както и не пропусна да благодари на редицата институции и личности, допринесли той да бъде факт днес.

В края на експозето си тя подари бяла престилка на д-р Москов, а той от своя страна благодари за жеста и допълни, че всеки лекар трябва да я носи с достойнство и рано или късно да се върне там, където е неговото място.

Дейностите, обект на реализация по проекта са:

 1. Ремонт на помещения и преустройството им за клинични лаборатории, диагностични кабинети, графично – скопични рентгенови изследвания, компютърно – томографски изследвания, ЯМР – диагностика, подмяна на асансьори, енергийно – ефективни мерки, изграждане на достъпна среда за хора с увреждания.
 2. Доставена и въведена в експлоатация съвременна медицинска апаратура за:
  • Магнитно – резонансна образна диагностика;
  • 16 – срезов компютърен томограф;
  • Дигитален скопично – графичен рентгенов апарат;
  • Дигитална рентгенова система тип „С - рамо“;
  • 4D ехограф;
  • Ендоскопска апаратура;
  • Дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб;
  • Лапароскопска апаратура;
  • Два анестезиологични апарата;
  • PACS – система за архивиране и разпространение на образи.
 3. Доставен е санитарен автомобил /линейка/.

Общата стойност на проекта е 5 535 608,77 лв, финансиран по Схемата за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни заведения в градските агломерации“ по ОП „Регионално развитие “ 2007 – 2013.

Повече снимки от откриването на Регионалния център за ранна диагностика на онкологични заболявания може да видите тук.