На 12 февруари 2010 г. беше проведена среща с г-н Масимо Барточи – един от консултантите от италианска страна по проект „Развитие на устойчива градска среда посредством междурегионално сътрудничество”, който Община Габрово осъществява в партньорство с Община Никелино, Италия. Срещата имаше за цел да маркира най-важните теми, които ще бъдат обект на работа при първото посещение на специалисти от Община Никелино в Габрово и да очертае възникнали в хода на работата въпроси.

Предвидено е първото работно посещение по проекта да се състои от 7 до 12 март в Габрово. В него ще вземе участие и кметът на италианския град г-н Джузепе Катицоне. Ще бъдат обсъждани теми свързани с разделното събиране на отпадъци, където община Никелино е постигнала 70% събираемост към настоящия момент; отоплението с геотермични помпи – енергиен източник, който много малко се прилага в нашата страна; опитът в светодиодните лапми за улично осветление; стратегически мерки в градското планиране; финансиране на публични сгради; опит в опазването на културно-исторически паметници, където Италия е на безспорно високо ниво. В сферата на енергийната ефективност ще се работи върху конкретна сграда, на която ще бъде изготвено предпроектно проучване на възможностите за енергийна ефективност и ефективно оползотворяване на енергията.

 

Проект BG161PO001/4.2-01/2008/109 „Развитие на устойчива градска среда посредством междурегионално сътрудничество” е на стойност 269 476 лева и се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013. Неговата цел е да допринесе за балансирано, хармонично и устойчиво развитие на Община Габрово, чрез обмен на опит в сферата на енергийната ефективност, управлението на отпадъци, градското планиране и управление, публично-частните партньорства и административния капацитет.

 

Обществено обсъждане на проектите от конкурса за административен център на Габрово
17 февруари 2010
Започва гласуването във втората фаза от инициативата на „Белла България”
22 февруари 2010