Начална конференция по повод изпълнението на „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово” ще се състои днес, 27 август 2014 г., от 10:00 часа в ритуалната зала на Община Габрово.

По време на събитието кметът на общината и екипът на проекта ще представят дейностите по подобряване на физическата и екологичната среда в града. Ще бъде изнесена подробна информация за реализираните и предстоящите строително-монтажни работи в ключови участъци на Габрово.

Ремонтите обхващат територията на четири основни обекта – 1. „Реконструкция на кръстовище „Консултативна поликлиника“, 2. „Благоустрояване на зелена площ по ул. „Брянска”, 3. „Реконструкция на ул. „Софроний Врачански” и 4. „Благоустрояване на кв. VI участък“. Стойността на строителните договори е 4 383 759,71 лв. с ДДС. Обновителните дейности в централната градска част стартираха в края на 2013 г. за обекти 3. и 4. и през м. май 2014 г. за обекти 1. и 2.

Проектът предвижда също цялостна реконструкция и осъвременяване на емблематичния парк „Маркотея“. Благоустройството ще започне след приключване на процедурата по обжалване на решението за избор на изпълнител. Схемата на финансиране позволява да бъдат включени и допълнителни обекти за реконструкция. В случай че бъде спестен ресурс по OПРР, и след провеждане на съответните обществени поръчки, ще бъде възможно извършване на ремонтни дейности по крайречната улица „Дунав”, изграждане на спортна площадка в ж.к. Дунав и рехабилитация на спортното игрище до парк „Маркотея”.

Събитието е отворено за медии, граждани и всички заинтересовани страни.