Няколко специални инициативи е приготвила днес Община Габрово по повод финала на интегрирания проект за развитие на културно-историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура.

Повече от 50 участници – актьори, музиканти, танцьори, самодейци и музейни работници, ще върнат публиката назад във времето, припомняйки й за емблематични персонажи и събития от историята на града. Поводът е новата къща на богатия търговец Алтън Дечко, мястото „пл. 10-ти юли“, а началото на празничното тържество – 16:45 часа. Сред официалните гости ще присъстват първият министър-председател на България Тодор Бурмов, както и видните индустриалци Иван Калпазанов и Пенчо Семов. Специално за събитието врати ще отвори ретро фотостудио и билкопродавница. За настроението на публиката ще се погрижат виртуозни музиканти и народни певици.

Изненадите на вечерта ще продължат в новия Интерактивен музей на индустрията на ул. „Николаевска“ № 3. Кулминацията е точно в 19:00 часа, когато за пръв път в Габрово ще бъде прожектирана 10-минутна триизмерна анимация върху фасадата на музея. Реконструираната сграда включва над 20 инсталации от видео, програмни продукти, виртуални изображения и декори, показващи развитието на габровската индустрия през индустриализацията, социализма и съвремието.

От 14:30 часа в зала „Възраждане“ ще се състои заключителна пресконференция, прожекция на новосъздадения рекламен филм за Габрово и фолклорен концерт на ансамбъл „Габровче“.

Участие в атракциите ще вземат актьори от казанлъшкия театър „Любомир Кабакчиев“, танцова школа „Лиана“ и състав за изворен фолклор „Тотка Шандуркова“ при НЧ „Габрово-2002“, театрална формация „Движение“ при ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, пианистката Елена Назърова и цигуларят Христофор Михайлов.


Тази публикация е направена в рамките на договор BG161PO001/3.1-03/2010/019 Интегриран проект за развитие на културно-историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура в община Габрово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

 

Надзорна комисия за новото депо за твърди битови отпадъци в регион Габрово
20 март 2014
Габровската обсерватория отваря вратите си за посетители тази неделя
21 март 2014