Най-новата атракция на Габрово – единственият по рода си на Балканите Интерактивен музей на индустрията, ще бъде открита на 21 март 2014 г. Възстановка на събитие от народния календар, тематична конференция и организирани посещения са сред планираните официални инициативи.

По повод приключването на мащабния проект на Община Габрово, събрал в себе си няколко от най-атрактивните и популярни места на културно-историческото наследство, от 14:30 часа в зала „Възраждане“ ще се състои заключителна пресконференция. Гостите ще имат възможност да видят новосъздадения рекламен филм за Габрово и фолклорен концерт на ансамбъл „Габровче“. Изненадите ще продължат в Дечковата къща на пл. „10-ти юли“, където актьори, музиканти и танцьори ще върнат публиката назад във времето, припомняйки й за емблематични персонажи и събития от историята на града. Кулминацията на вечерта ще бъде триизмерна прожекция върху фасадата на музея на ул. „Николаевска“ 3.

С финансиране от 6 195 596 лв. бяха обновени общо 10 обекта от туристическата инфраструктура в региона. В етнографския музей „Етър” е възстановена Балканджийската мандра. Изградени са модерна система за достъп до паркинга, нова пешеходна алея и видеонаблюдение. В резервата „Боженци” са реставрирани няколко възрожденски сгради. Паркингът е рехабилитиран, с нова обслужваща сграда в автентичен стил, калдъръмената настилка е благоустроена, сградите са с ново експозиционно обзавеждане.

Общо три са новите атракции по проекта. Две от тях ще посрещат туристи в Дечковата къща, известна и като „Къща на спомените“. Реставрирана и оборудвана, в приземния й етаж са обособени ретро дрогерия и ретро фотоателие. Новият Интерактивен музей на индустрията се помещава в изцяло реконструираната сграда на бившия исторически музей. В него са включени над 20 инсталации от видео, програмни продукти, виртуални изображения и декори, които показват развитието на габровската индустрия през индустриализацията, социализма и съвремието.

Създаден е туристически интернет портал за резервации и нови рекламни материали за обектите. 15 лица са обучени по професиите „Екскурзовод” и „Аниматор в туризма”. Като част от финалните дейности по проекта, на 20 март 2014 г. в АИР „Боженци“ ще се състои конференция на тема „Съвременни тенденции и добри практики в създаване и промотиране на туристически продукти“. Форумът цели да представи направените нововъведения и реновации и да спомогне за осъществяване на ползотворна дискусия за постигане на устойчиво туристическо развитие на Габрово и региона.


Тази публикация е направена в рамките на договор BG161PO001/3.1-03/2010/019 Интегриран проект за развитие на културно-историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура в община Габрово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

Информация във връзка със сигнал за замърсяване на въздуха в района на зала „Орловец“
17 март 2014
Щефан и Лиза Ясновски и многото лица на Балкана
18 март 2014