Община Габрово има добра предварителна подготовка за работа и живот при зимни условия. Това е обобщеният извод след проведеното заседание, на което присъстваха представители на всички институции, ангажирани с подготовката за зимата. За периода 01.11.2012 г. до 31.03.2013 г. е сформиран оперативен щаб под ръководството на кмета на община Габрово с основна цел - координиране на управлението при възникване на бедствие, породено от усложнена зимна обстановка В Община Габрово са представени планове, заповеди и  програми за зимната подготовка от  съответните ръководители. В тях са предвидени  и  отразени проблемите  свързани с:

           -аварийна готовност за овладяване на бедствени ситуации;

           -създаване  на  организация за снегопочистване в районите на дружествата, тротоарните площи и прилежащите паркинги;

           -инвентаризация и осигуряване на необходимите инструменти и материали - сол, пясък,  сгурия, гребла, чукала за лед, ръкавици;

           -ревизия на вътрешно и външно осветление;

           -профилактика на възли, агрегати, съоръжения, инсталации, радиосредства, осветление, инструментариум;

           - утвърждаване на графици  за  домашни  и подсилени дежурства при задържане на температурите под -10 0С  и при   обилни снеговалежи;

           -доставките  на  резервни  количества  горива;

           -готовност за провеждане на  профилактични и  лечебни мероприятия   при възникване на вирусни епидемии;  

           - осигуряване на резерв в болничните аптеки от лекарствени средства и консумативи за удовлетворяване на нуждите на отделенията в случай на обявяване на грипна епидемия и /или при УЗО.

Всички училища и детски градини, които използват дизелово или твърдо гориво за отопление, разполагат с необходимо количество гориво за началото на отоплителен сезон 2012/2013 година. Отоплителните уреди ползващи ел. енергия, са изправни и в готовност за използване. Осигурен е транспорт за 150 подлежащи на задължително обучение ученици от населените места на общината, в които не функционират училища. Във всяко детско и учебно заведение е подсигурено медицинското обслужване, кабинетите са оборудвани  с медикаменти за долекарска помощ и най- необходимите лекарства,  превързочни и други материали.

“Благоустрояване” – ЕООД продължава подготовката за работа през зимния сезон. Текат процедури по избор на доставчици на сол и пясък, допълнителни към наличните в момента. "Топлофикация - Габрово"-ЕАД има създадена организация за работа през зимния сезон. Доставени са горива, които  осигуряват нормална производствена дейност за два  месеца напред, извършени са планираните и основните ремонтни дейности. “Енерго-Про Мрежи АД България”, "ВиК-ООД" и Общински пътнически транспорт изпълняват плановете си за работа през зимата. Центъра за спешна медицинска помощ е в пълна готовност за работа при зимни условия. Автомобилният парк е разполага с нови автомобили, включително с повишена проходимост.

Спасителния отряд на ПСС (в състав от 16 човека) поддържа целогодишна готовност да отговори адекватно на създадена критична ситуация във високата част на планината. Зимните дежурства в база Узана започват от 01.12. 2012 г. и ще продължат до края на март 2013 год. При първия сняг, през почивните дни, започват и дежурствата на полицията в местността Узана.

Изводът от докладите на институциите е, че община Габрово има добра предварителна подготовка за работа и живот при зимни условия. Възможните усложнения са свързани с интензивен  снеговалеж - натрупване за няколко часа над 60 см., придружен със силен вятър, сняг с висока плътност и много ниски температури.

Честит Димитровден !
26 октомври 2012
Стефка Карапенева е почетен гражданин на Габрово
26 октомври 2012