На 8 септември, посетителите в АЕК "Етър" имаха възможността да наблюдават първото представление - продукт на работилниците по изкуства, част от проекта "Габрово - индустрия за нова градска култура". На сцената под открито небе и пред погледа на многобройна публика, участниците в петте ателиета представиха резултата от упорития си труд през изминалите няколко месеца.

Първоначалната идея на проектното предложение имаше за цел да обогати и разнообрази Карнавалът на хумора и сатирата, който традиционно се провежда през месец май. Тъй като графикът на инициативите не успя да съвпадне с вече планирания културен календар на града, това наложи провеждането на Карнавал по никое време през месец октомври. В духа на хумора ще споменем, че подписан точно преди една година проектът имаше трудно детство, но с успешното приключване на избор на изпълнител на иновативно културно събитие, Община Габрово най – накрая пристъпва към практическата реализация на дейностите.

В подготовката на октомврийското събитие са впрегнати няколко ателиета или работилници по изкуства, чиято цел е да подготвят всичко необходимо за големия ден. Това са работилницата по визуални изкуства, която трябва да изработи макетите за карнавалното шествие, работилница за танци, маски и костюми, stand up comedy и площадни изяви. В отразяването и промотирането на дейността си, изброените ателиета ще бъдат подпомагани от работилницата по фотография, журналистика и визуални комуникации.

До края на месеца предстоят още три площадни изяви в три различни квартала на Габрово. Следващата е на 14 септември, петък,  пред Спортна зала „Орловец”от 18 часа. Останалите две са на 21 и 28 септември, отново петък, съответно в квартал „Бичкиня” и квартал „Младост” – на сцената на Тера Мол.

Заповядайте, очакваме Ви!


Tози документ е изготвен в рамките на проект BG161PO001-1.1.10-0026 „Габрово – индустрия за нова градска култура”, който се осъществя с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

                

Художници от Констанца гостуват за първи път в Габрово
14 Септември 2012
Временна организация на движението по ул.“Радион Умников“
14 Септември 2012