От ляво надясно: Директорът на ИБ на НДЕФ Мария Минкова и кметът Таня Христова при подписването на договора © Община Габрово

Пилотна зона за регенеративно земеделие в Детска градина „Младост“ ще бъде изградена по одобрен проект към Националния доверителен екофонд (НДЕФ). Договорът за финансиране беше подписан вчера (29 април) в София от кмета на община Габрово Таня Христова и директора на Изпълнителното бюро на НДЕФ Мария Минкова.

Как се отглеждат зеленчуци, билки и цветя и какви грижи изисква почвата ще научават възпитаниците на детската градина в малкото опитно поле. Заедно с техните преподаватели те ще засяват различни растения, а с продукцията ще се приготвя храна в кухнята на заведението.

Предвижда се разработването на ръководство за прилагане на регенеративно земеделие, което да се ползва както от начинаещи градинари, така и от опитните зеленчукови производители. Предимствата на този метод ще бъдат популяризирани по време на обучителен семинар за експерти в областта на екологията и земеделието.

Основната цел е да се приложи подход за възстановяване здравето на почвите, за съхраняване на биоразнообразието и защита на климата. На финала ще бъде заснет и образователен видеоклип.

Стойността на проекта е 49 961 лв. Средствата се отпускат по програмата „Микропроекти за климата“, която подкрепя дейности за намаляване емисиите на парникови газове или адаптация към климатичните промени. Срокът е пет месеца от подписването на договор с избраните изпълнители.

Подход за регенеративно засаждане на растителни култури © Община Габрово

Награди от вендинг системата – месец май
30 април 2024
Летни занимания за малките ученици в Габрово
2 май 2024