Община Габрово уведомява, че годишните данъчни съобщения за просрочени и текущи местни данъци и такси са достъпни онлайн на сайта на администрацията. За извършване на проверка на задълженията е необходим универсален електронен подпис,  ПИК код на НАП или номер на документ подаден в дирекция „Местни данъци и такси“, който се получава на място в дирекцията,  лично от лицето, след представяне на документ за самоличност.

Тази година данъчната кампания по събиране на местните данъци и такси продължава до 30 април  /включително/,  като Габровци могат да се възползват от 5 % отстъпка, ако платят пълния размер на задълженията си. По закон за данък недвижим имот, данък върху превозно средство и такса битови отпадъци се дължи първа вноска до 30 юни и втора/последна вноска до 31 октомври. След изтичане на тези срокове започва начисляване на лихви за просрочие.

Плащанията се извършват както в брой и чрез ПОС терминал на касите на дирекция „Местни данъци и такси“ към Община Габрово, така и по банков път, чрез пощенски запис, виртуален ПОС терминал, на касите на „Изи пей“ и „Фаст пей“.

Призоваваме данъчно задължените лица да се възползват от възможността за заплащане онлайн, което може да се извърши чрез дебитна или кредитна карта на сайта на Община Габрово. За целта е необходим пик код на НАП или номер на документ подаден в дирекция „Местни данъци и такси“.

За лицата, които държат на физическо разплащане, в дирекция „Местни данъци и такси“ работят три каси с работно време от 8.15 до 16.30 часа, без прекъсване.

След незабавни оперативно-издирвателни мероприятия е уличен извършителят на стрелбата по автобус на Общински пътнически транспорт
13 февруари 2024
Живот през палеолита
14 февруари 2024