В изпълнение на чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост (ЗОС) през месец януари ще бъде представено предложение до Общински съвет Габрово за вземане на решение за приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2024-2027 година. Тя определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината и съдържа:

  • основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имоти – общинска собственост;
  • основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане;
  • необходимостта на общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване.

Становища, мнения, идеи, предложения и препоръки по стратегическия документ от страна на заинтересованата общност се приемат до 17 януари 2024 година, на електронен адрес n.dimitrov@gabrovo.bg

 

СУ „Отец Паисий“ кандидатства за малко футболно игрище
9 януари 2024
Симеон Колев от „БГ Радио“ представя новата си книга в Габрово
10 януари 2024