Днес започна двудневната международна научна конференция УНИТЕХ, чийто домакин и организтор за 23 път е Технически университет - Габрово. Форумът събира представители на академичната общност от страната и чужбина, които представят своите новаторски доклади и разработки в различни сфери на науката. В официалното откриване на събитието участваха ректорът на Технически университет - Габрово професор Илия Железаров, областният управител на област Габрово Мария Башева и заместник-кметът на Община Габрово Невена Минева.

"Живеем в изключително динамична среда от гледна точка на технологиите, цифровизацията, развитието на изкуствения интелект. Необходимостта от все по-адекватното задоволяване на потребностите на хората изисква умни и гъвкави решения, приложими както в ежедневието на обикновените граждани, така и в стратегическото управление на урбанизираните територии.

Днес, все повече от всякога ние – местните администратори, се обръщаме към вас учените, защото вие притежавате знанието, опита и специфичната експертиза, която все по-често ни е необходима, за да въвеждаме приложения и технологии в управлението на града.

От името на Община Габрово ви благодаря, че сте наш партньор в изпълнението на редица международни проекти, които целят да развият иновационна еко-система, стимулирайки бизнеса чрез развитие и предоставяне на услуги за разработване на нови глобални продукти и технологични решения.

Не на последно място искам да ви поздравя, че на територията на Технически университет – Габрово успешно се реализира мащабния проект Център за компетентности „Интелигентни мехатронни, еко - и енергоспестяващи технологии”, който даде тласък на иновациите в региона, а постигането на растеж чрез иновации е основен приоритет в нашата местна икономическа политика," каза Минева в обръщението си към гостите на форума.

Всички училища в Габрово въвеждат национални програми за превенция употребата на психоактивни вещества
16 ноември 2023
XXI Националното състезание по природни науки и екология ще се проведе в Габрово от 17 до 19 ноември
17 ноември 2023