Габрово е сред европейските общини, които ще участват в мрежи за съвместно планиране по програма „Урбакт IV“ 2021 – 2027 г.

От българска страна са одобрени още общините Варна, Враца, Добрич, Казанлък, Разлог и Столична. Те ще обменят международен и местен опит, ще изграждат капацитет и ще работят съвместно по планове за действие за решаване на актуални проблеми пред градското и общинското развитие.

Община Габрово се включва в мрежата „Градове за устойчиво управление: адаптиране на процеси и инструменти за управление чрез използване на целите за устойчиво развитие като стратегическо средство“. Водещ партньор е финландският град Ѐспоо, а в проекта участват още Брага (Португалия), Кошице (Словакия), град Яблонец над Ниса (Чехия), Талин (Естония), Валенсия (Испания), Община Агиос Димитриос (Гърция) и Манхайм (Германия).

С тях Габрово ще споделя опит относно постигането на въглеродна неутралност и в процеса по създаването на звено за климатичен преход с участието на широк кръг заинтересовани страни. Целта е да се насърчи партньорското и интегрирано планиране по важни въпроси от местно значение в унисон с политиката на сближаване на Европейския съюз.

По програма „Урбакт“ ще бъдат финансирани общо 30 мрежи за сътрудничество, включващи 252 партньори от 28 европейски държави. Габрово ще разполага с бюджет от 75 000 евро. Срокът на дейностите е до края на 2025 година.

В памет на Иван Минчев
5 октомври 2023
Две нови соларни пейки в Габрово
5 октомври 2023