Общински съвет Габрово уведомява кандидатите за съдебни заседатели и лицата по чл. 68а, ал. 2 от Закон за съдебната власт, че са публикувани списъци на допуснатите до участие, документите по чл. 68, ал.5 от ЗСВ, както и графици за изслушване на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд Габрово и Окръжен съд Габрово, които могат да бъдат намерени ТУК .

Модул „Докосни ме, Усети допира“ - в двора на НУ „Васил Левски“, квартал „Христо Ботев"
14 август 2023
Покана за публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2022 г. на Община Габрово и проекта за Бюджет за 2023 г. на Община Габрово
15 август 2023