В Община Габрово постъпи писмо от Община Трявна с искане за съгласуване на изменение на маршрутно разписание от областната транспортна схема по линията Трявна-Габрово-Трявна.

Община Габрово съгласува с особено мнение маршрутното разписание, след множество сигнали от граждани, според които е нецелесъобразно да се изпълнява само в учебни дни курсът, който е с начален час 06:30 ч. от автогара Трявна и в обратна посока от автогара Габрово в 07:30. ч. 

Конкретната автобусна линия се използва от работещи в град Габрово и в град Трявна, за които следващият курс с начален час 07:00 ч. от автогара Трявна и 08:00 ч. от автогара Габрово е неудобен, тъй като не им дава възможност да пристигнат на време за своята месторабота.

Предвиденото изпълнение на курса само в учебни дни оставя не само работещите без транспортна свързаност в неучебни, празнични и почивни дни, но и други пътуващи, за които автобусният превоз е единствен транспорт.

Недоволни граждани, живеещи на територията на общината има и заради отпадане на курсовете от автогара Габрово в 16:30 ч., 17:30 ч., 18:00 ч., 18:30 ч. и 19:30 ч. Тези автобусни линии се използват както от работещи в град Габрово, така и от възрастни хора в малките населени места по маршрута, за които общественият транспорт е най-достъпен и значим.

Към момента, поради липсата на изпълнение на цитираните по-горе курсове, автобусите с начален час на тръгване 17:00 ч. и 19:00 ч. от автогара Габрово пътуват препълнени и с правостоящи пътници, което създава неудобства, предпоставки за пътен инцидент и отлив от пътуващи.

Според Община Габрово, при промяна на обстоятелствата и при възникнала възможност и интерес от страна на превозвачите, маршрутното разписание трябва да бъде своевременно преразгледано и да се предложи вариант, който да е приемлив за всички ползващи този вид транспорт.

В Габрово продължава лятното зацветяване с растения, собствено производство на ОП „Благоустрояване“
26 май 2023
Gabrovo Digital Summit 2023 отново събира лидери от ИТ сектора в Габрово
26 май 2023