В рамките на седмица служителите на ОП "Благоустрояване" почистиха над 30 м³ отпадъци от нерагламентирани сметища на територията на община Габрово.

Седем на брой са местата, попадащи в обхвата на общината, които служителите на отдел "Чистота" към ОП "Благоустрояване" почистиха в периода 20-27 март.

Нерагламентирано изхвърляне на отпадъци е извършвано както на общински или прилежащи към общинска пътна мрежа терени, така и в речни легла и прилежащите им пространства.

По ската на р. Янтра в района на ул. "Генерал Николов" са почистени 4 м³ отпадъци.

 

ПРЕДИ

ПРЕДИ  

СЛЕД

СЛЕД  

 

В района на Жълтешка река са почистени и извозени около 3 м³ обемни отпадъци.

 

ПРЕДИ

ПРЕДИ ПО ВРЕМЕ НА 

СЛЕД

  

 

В района на село Гарван количеството събран битов отпадък е 5м³.

В района на бул. Могильов в урбанизираната част на Габрово е почистено сметище с повече от 8 м³ смесени отпадъци.

Около 10 м³ отпадъци са отстранени от 2 нерегламентирани сметища в района на кв.Гачевци.

 

ПРЕДИ

  

СЛЕД

 

 

7 м³ е количеството отпадъци премахнато в района на местността Шенини.

 

ПРЕДИ

 

СЛЕД

Повечето терени, на които е констатирано нерагламентирано изхвърляне на отпадъци са установени от инспекторите към Регионално депо за неопасни отпадъци Габрово, има и такива, установени след подаден сигнал към инспектората. За 2 от сметищата нарушителите са установени. За едно от тях има наложена глоба, а за другото предписание за премахване на отпадъците и извозването им до РДНО – Габрово. Предписанието вече е изпълнено.

В следващите седмици ОП "Благоустрояване" има ангажимент да почисти още 6 терена, на които също е констатирано нерегламентирано изхвърляне на отпадъци.

От ОП „Благоустрояване“ и РДНО – Габрово припомнят на жителите на общината, че при извършване на ремонтни дейности, отпадъците следва да бъдат разделени по видове и извозени до РДНО, където в този случай не се дължи такса за изхвърлянето им.

  • При необходимост от контейнер тип „лодка“ за изхвърляне на строителни отпадъци, такъв може да бъде заявен чрез сключване на договор с ОП „Благоустрояване“. Заявка за сключване на договор може да бъде изпратена на office@bkcgb.com Допълнителна информация може да бъде получена на тел. 066 801 435.

  • Старите и ненужни мебели габровци могат да предадат безплатно на място в РДНО.

  • Предаването на илязло от употреба електрическо оборудване се организира безплатно от Община Габрово след подаване на заявка на тел. 0800 14 100 или и-меил: order@makmetal.eu

Гражданите, които забележат нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, могат да сигнализират на Инспектората по управление на отпадъците към ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“ на тел. 066 985 029 и 0877 158 820.

Санкциите за нарушителите са в размер от 300 до 1000 лв. за физически лица и от 1400 до 4000 лв. за юридически лица.

Пролетен концерт на Фолклорен ансамбъл "Габровче" на Лазаровден и Цветница
7 април 2023
Габровски камерен оркeстър с две премиерни изпълнения по време на концерта на 12 април
10 април 2023