Националното сдружение на общините в Република България и Конвента на кметовете организират днес, 4 април, семинар на тема „Интегриране на мерки за смекчаване и адаптиране към измененията в климата“. Събитието се осъществява със съдействието на Механизма за политическа подкрепа на Европейската комисия, който има за цел да подпомогне местните и регионални власти да развият и приложат стратегии за адаптация към изменението на климата.

В качеството си на кмет на Община Габрово и Национален посланик в Конвента на кметовете Таня Христова участва в първия панел, посветен на представяне на същността на адаптацията към изменението на климата. Втората сесия се фокусира върху вече реализирани или в процес на реализиране проекти и мерки в същата сфера.

Тематичен фокус на форума са специфични климатични рискове и съответните решения за адаптиране, както и възможности за национално финансиране.

Пълната програма на събитието можете да видите в линка.

Ваканция на чардака в Дечковата къща
4 април 2023
Гиздави девойки лазаруват в музей „Етър“ на 8 април
4 април 2023