Община Габрово внесе проект по програма „Красива България“ за ремонт на двата плувни басейна в сградата на Природо-математическа гимназия „Академик Иван Гюзелев“.

Планираната обща стойност на предложението е 351 467 лева. От тях 221 495 лева са собствени средства от общинския бюджет.

Разработката предвижда подмяна на порцелановите плочки по дъното и стените на малкия и големия басейн, нови решетки, дюзи, прожектори и цялостно почистване.

За съблекалните и баните е заложен основен ремонт на настилките, нови врати и санитарна арматура, подмяна на радиаторите и изграждане на вентилационна инсталация.

Последният ремонт в плувния комплекс е бил през 2009 г. Ежегодно е извършвана профилактика, но обектът е амортизиран, облицовките са износени и има нужда от обновяване на спомагателните помещения.

Кандидатите за финансиране по програмата са задължени да предвидят обучение за придобиване на професионална квалификация. Мярката подпомага регистрирани в бюрата по труда безработни лица чрез обучение в областта на архитектурата и строителството, здравеопазването и социалните услуги. Подборът на проекти е на конкурентен принцип, а срокът за изпълнение е в рамките на 2023 г.

Държавно първенство по ски ориентиране на Узана
20 февруари 2023
21 проекта се състезават за културно събитие на 2022 г.
20 февруари 2023