Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране доц. Иван Иванов и служебния министър на енергетиката Росен Христов, в която поиска извънредни проверки на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД, свързани с качеството и непрекъснатостта на топлоснабдителните услуги за битовите клиенти, съобщава официалния сайта на Омбудсмана на Република България.

Проф. Ковачева настоява гражданите, засегнати в периодите на спряно или некачествено топлоснабдяване по време на настоящия отоплителен сезон, да бъдат справедливо компенсирани.

„Намирам за напълно основателни и техните искания за упражняване на ефективен контрол от страна на компетентните институции върху дейността на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД“, написа още омбудсманът.

Поводът за тази препоръка са жалби от граждани, както и постъпило писмо от кмета на Община Габрово Таня Христова, заради множеството сигнали и оплаквания от клиенти на местната топлофикация за системно влошаване на качеството на централното топлоснабдяване на територията на града.

„Според информация, предоставена на сайта на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД, от началото на отоплителния сезон до 31 януари 2023 г. има 12 съобщения за преустановено или понижено топлоподаване. В отделни случаи засегнати от неплановите прекъсвания на топлоснабдяването са всички, около 4 500, клиенти на дружеството на територията на гр. Габрово“, посочва Диана Ковачева.

Тя подчертава, че според информация, предоставена на местната власт от зам.-изпълнителния директор на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД Петър Пильонов, прекъсванията се дължали на множеството аварии по топлопреносната мрежа, която е собственост на дружеството.

Кметът на Габрово информира още омбудсмана, че на практика липсва официална информация за намеренията на предприятието за трайно решаване на проблема, за да се гарантира качество и непрекъснатост на услугата. Обръща внимание и на значимия обществен интерес, който е засегнат вследствие нередовното топлоснабдяване особено през отоплителния сезон. Припомня, че този проблем не е нов и вече е ставал причина за ескалация на социално напрежение в града. Поставено е искане за своевременно предприемане на действия по компетентност.

В препоръката си проф. Ковачева подчертава още, че до институцията на омбудсмана са постъпили и други жалби от битови клиенти на дружеството, които сигнализират за чести непланови спирания на топлото през м. януари, както и в първите дни на м. февруари т.г.

Хората сигнализират също, че освен потвърдените от дружеството аварийни прекъсвания на услугата, в отделни дни температурата на топлоносителя в абонатните станции е по-ниска от нормативно определената, което води до невъзможност за нормално отопление на жилищата им. Те обръщат внимание, че използването на електроуреди за отопление предизвиква отчитане на потребление на топлинна енергия от уредите за дялово разпределение по радиаторите. По този начин те плащат двойно за отоплението си – веднъж чрез сметките за електрическа енергия и втори път чрез сметките към „Топлофикация – Габрово“ ЕАД - за енергия, която фактически не е доставена.

Проф. Диана Ковачева допълва, че независимо от правото на дружеството при определени условия временно да спре топлоподаването без предварително уведомяване на потребителите, в тези случаи то е длъжно да уведоми клиентите по подходящ начин за причините и за продължителността на спиране на топлоснабдяването. Това е съгласно чл. 42, ал. 2 от Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация - Габрово“ ЕАД на потребители в град Габрово.

„Преглед на информацията, предоставена на електронния сайт на дружеството показва обаче, че в отделни случаи не се посочва продължителността на спиране на топлоподаването“, пише още омбудсманът и допълва, че гражданите с основание искат компенсации за периодите на спряно или некачествено топлоснабдяване.

Паралелно омбудсманът сезира и директора на РИОСВ – Велико Търново Мая Радева, заради множество сигнали за замърсяване на въздуха в района на „Топлофикация – Габрово“.

Граждани и местна власт се жалват от влошено качество на атмосферния въздух и натрупани сажди по моторните превозни средства.

По информация на общинската администрация само през декември 2022 г. инспекторите от ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“ – Габрово са се отзовали на 8 сигнала за замърсяване на околната среда от страна на предприятието.

„Като омбудсман нееднократно съм подчертавала, че държавата, в лицето на съответните компетентни институции, е длъжна да създаде необходимите предпоставки за гарантиране на правото на гражданите на здравословна и благоприятна околна среда“, написа още омбудсманът и поиска проверка по казуса.

Снимка: Омбудсман на Република България

Габрово подобрява административните процеси в енергийната сфера
9 февруари 2023
150 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ - СЪБИТИЯ В ГАБРОВО, ПОСВЕТЕНИ НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА
13 февруари 2023