Днес, 21 юни, от 18 ч., ще бъде открита Сетивната художествена инсталация „На тъмно“ в Художествена галерия „Христо Цокев“.

„На тъмно“ представлява интерактивно пространство, даващо възможност на публиката пряко да се ангажира със случваща се в реално време арт ситуация.

Автори на инсталацията са Добрин Атанасов и Любен Кулелиев от сдружение АЛОС. Концепцията ѝ е насочена към стимулиране на експерименталния творчески дух чрез въвличане в нехарактерни, за традиционните арт пространства преживявания. Фокусът на работата е изместен, от зоната на визуалната конкретика, към тактилните усещания на интерактивността.

Проектът въвлича публиката в обследване на полутъмно затворено пространство, организирано чрез присъствието на абстрактни обекти и специфични интерактивни зони. Те провокират фантазията и подтикват към реакции, които оставят следи върху самата инсталация.

„На тъмно“ е проект, който се съфинансира по Програма „Култура“ на Община Габрово.

Оркестър "Габрово" с два концерта на 21 и 29 юни
21 юни 2022
Включете се в литературна разходка из „Шести участък“
21 юни 2022