Общинският съвет прие Програмата за управление на отпадъците на община Габрово, както и годишните финансови отчети за 2021 г. и инвестиционните програми за 2022 г. на общинските дружества -  Диагностично консултативен център – 1 Габрово” ЕООД,  „Общински пътнически транспорт” ЕООД и „Регионален хоспис” ЕООД.

Предвид отмяната на противоепидемичните мерки и извънредната обстановка в страната, местният парламент одобри предложението за преустановяване на дейността на Кризисната социална кухня, създадена във връзка с пандемията. Услугата беше използвана от около 280 лица и семейства, като през последния месец потребителите й са близо 50 лица, които са пожелали да ползват друга, припокриваща нуждите им услуга -  Домашен социален патронаж.

Габровският общински съвет реши шест местни фирми да бъдат освободени от заплащане на такса битови отпадъци, след изпълнението на предложена от тях инвестиция в публична инфраструктура, а именно ремонт на настилка в участъци от ул. „Рекорд“. Освобождаването от такса битови отпадъци е до покриване на пълната стойност от инвестицията от 64 785,20 лв., но не повече от 10 поредни години.

 

 

Мобилният пункт през май
28 април 2022
Ти пи ли вече кафе?
29 април 2022