Данъчната кампания по събиране на местните данъци и такси за 2022 г. започна на  9 февруари и ще продължи до 3 май 2022 г. Плащанията ще могат да се извършват както в брой на касите на дирекция „Местни данъци и такси“ към Община Габрово, така и по банков път, чрез пощенски запис, виртуален ПОС терминал, на касите на „Изи пей“.

Габровци могат да се възползват от 5 % отстъпка, ако платят пълния размер на данъците си в срок до 3 май тази година. По закон за данък недвижим имот, данък върху превозно средство и такса битови отпадъци се дължи първа вноска до 30 юни и втора/последна вноска до 31 октомври. След изтичане на тези срокове започва начисляване на лихви за просрочие.

Академия за предприемачи стартира в Габрово на 27 април
25 април 2022
Анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги
27 април 2022