Община Габрово спечели нов проект „Габрово – индустрия за нова градска култура”. Той е на стойност 526 243,60 лева и има за цел да развие, обнови и обогати културния живот в града. Партньор по проекта е Народно Читалище „Габрово 2002”, а периодът за изпълнението му – 24 месеца.

Проектът е насочен към осъществяването на иновативни културни събития – интересни, различни и нови за града – и предвижда изграждане и функциониране на различни работилници – за сценично изкуство: клоунада, танц, площадни изкуства, за маски и костюми, за визуални изкуства и за фотография и визуални комуникации.

Работилниците ще функционират на принципа на взаимоучителната метода, въведена за първи път в Габрово, в изграденото от Васил Априлов първо светско училище. Всяка година участниците ще се подновяват с 50%, а останалите 50% ще играят ролята на обучители.

Работилниците ще бъдат отворени към широк кръг от хора, желаещи да се включат както в обучението, така и в промотирането на публичните изяви. Предвижда се готовите продукти на всяка от работилниците да бъдат представени с отделни събития в четири габровски квартала – Младост, Бичкинята, Падало и кв. Етъра., което има за цел да децентрализира културните дейности като цяло и да ги отведе при хората.

В рамките на проекта ще бъде осъществен и Първоаприлски празник на стършела.

Проектът предвижда и някои дребномащабни инфраструктурни дейности, по които ще бъде оформена художествено южната фасада на Дома на Хумора. Ще бъде изградено и мобилно многофункционално експозиционно съоръжение – „Спирката”, което ще може да приема различни форми и ще разполага с озвучаване и осветление. Проектът предвижда още амфитеатрална трибуна с 200 седящи места, както и 6 броя озвучителни системи за карнавалното шествие.

Програма на Авиошоу „Габрово 2011”, летище Драгановци
1 юли 2011
Глоби при разхождане на кучета в детски градини, училища и детски площадки на територията на града
5 юли 2011