През мeсец януари се навършват 135 години от създаването на първата метеорологична станция в Габрово – една от най-старите в страната. Според Кратка българска енциклопедия "Начало на българската мрежа от метеорологични станции се поставя през 1887 г. от проф. М. Бъчваров, който устройва в двора на гимназията София (сега Биологически факултет при Софийския университет „Св. Климент Охридски“) една малка метеорологична станция, която служи като център, около който малко по-късно изникват нови станции в цялата страна.“ Подобни сведения се срещат и в други издания.

На 24 декември 1886 г. Министерството на просвещението (МП) издава окръжно № 6324, с което възлага на директорите да устроят при поверените им гимназии станции за метеорологични наблюдения. Директорът на Априловската гимназия в Габрово Манол Белчев и Христофор Ангелов – учител по физика в същата гимназия, приемат присърце идеята на Министерството и я осъществяват на дело. До края на годината е построена примитивна метеорологична станция наблюдателница, която на 1 януари 1887 г. започва редовни измервания. Площадката на станцията е обособена в югозападната част на двора, както се вижда на снимката от края на ХІХ в. Първият метеоролог е Христофор Ангелов. На първо време той използва не само уредите изпратени от МП, а и тия от физическия кабинет, който е първият у нас, уреден през 1872 г. от учителя Иван Н. Гюзелев.

Целият материал, подготвен от Иван Постомпиров – гл. уредник в Регионален исторически музей – Габрово, може да бъде прочетен в сайта на музея: http://h-museum-gabrovo.bg/?p=10419

На снимката: Априловска гимназия в края на ХІХ в. В двора е отбелязана клетката на метеостанцията.