Инициативата на Община Габрово и ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“ е изключително популярна сред габровци, които вече две години предават своите разделно събрани отпадъци в мобилния пункт. Събраните количества се насочват за рециклиране, обезвреждане или оползотворяване.

Мобилният пункт за разделно събрани отпадъци от домакинствата продължава да изпълнява графика си през месец декември, като обхожда габровските квартали и улици. Първата дата в графика на пункта е 1 декември, когато той ще бъде на разположение на живущите в кварталите „Трендафил“ 1 и „Трендафил“ 2, а на следващия ден, 2 декември, пунктът ще посети кварталите „Стефановци“, „Бойката“, „Златари“ и „Тончевци“.

В третия ден на декември пунктът ще бъде на разположение на живущите в кварталите „Гачевци“,  „Велчевци“ и  „Чехлевци“.

Работното време на мобилния пункт е от вторник до събота (включително), от 14:30 до 18:00 часа.

Пълният график и останалите точките по трасето на пункта за месец декември може да видите ТУК.

В пункта могат да се предават разделно събрани битови отпадъци: пластмаси, хартия, метал, стъкло, текстил, фритюрна мазнина, батерии, дребни излезли от употреба уреди (с размер не по-голям от микровълнова фурна), лекарства с изтекъл срок на годност, флакони и опаковки от препарати.

През 2021г. продължава и кампанията с награди. Всички, предали отпадъци на мобилния пункт, имат възможност да получат специална награда, осигурена от организаторите на инициативата - Община Габрово и ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“.

Наградите ще се получават чрез събирането на печати в специална книжка, като за получаването на един печат е необходимо предаването на минимум три вида отпадъци. А наградите са атрактивни, удобни и насочени към опазване на природата – пакет компост, текстилна торбичка, тефтер, шапка или комплект за пикник.

Отсечката между ул. „Баждар“ и ул. „Скобелевска“ е в експлоатация, кръстовището й с ул. „Скобелевска“ ще бъде отворено за движение на 2 декември
1 декември 2021
Културен календар за месец декември 2021 г.
1 декември 2021