Европа не може да бъде разглеждана без своите градове, граждани и региони. Тези елементи олицетворяват културната енергия, която прави Европа жива чрез своите истории, нейните демократични ценности, убеждения и разнообразие. Въпреки успеха си, в миналото Европейският съюз се развиваше главно отгоре надолу. Това, от което Европа спешно се нуждае сега, е активното участие и отговорност отдолу нагоре от самите европейци, техните градове и региони.

Поради тази причина Фондация Stiftung Zukunft Berlin разработва платформа за цифрово сътрудничество заедно със своите партньори и с подкрепата на Федералното външно министерство на Германия. Платформата е предназначена да предостави на градовете и регионите различни инструменти за обмен през националните граници, като ученето един от друг и организирането и осъществяването на съвместни проекти. Изричната цел е засилване на европейското обединение и привличане на други към него чрез съвместното присъствие в платформата.

От 7 до 9 ноември, Фондация Stiftung Zukunft Berlin организира конференция „Европа: отдолу – нагоре“ с убеждението, че Европа заслужава и се нуждае от активното участие на своите граждани и че тази енергия „отдолу“ е незаменима, особено в областта на културата. В програмата са включени обсъждане на конкретни примери за приноса, който градовете и регионите могат да направят за успеха на Европа, който други институции, и особено не европейските и национални институции „отгоре“, не са способни на създаване: било то политика на местна интеграция, общинска и регионална културна политика, практика на местната демокрация, но също и художествени и исторически инициативи в гражданското общество.

Третата пленарна сесия на 9 ноември следобед е посветена на значението на градовете и общините. Основната дискусия, в която участие ще вземе и кмета на община Габрово Таня Христова е какво могат да направят градовете и регионите в лицата на техните политически представители, както и граждански инициативи за укрепване на Европа отдолу? Как тяхната отговорност ще допринесе за успеха на европейския проект, за да бъде разбран, конкретизиран и изпълнен отдолу - нагоре?

Лайфстрийм на конференцията и изказванията може да гледате тук.

Музея на хумора и сатирата представя изложбата "Стършел на 75"
9 ноември 2021
„Музейно училище“ проведе двудневен семинар, привлича и българите зад граница
10 ноември 2021