Априловски награди за литература бяха връчени за 17-и път в Габрово.

Церемонията се проведе на 1 ноември в Ритуалната зала, а конкурсът е насочен към автори, родени или дълго пребивавали на територията на Габрово. Учредители на конкурса са Община Габрово, Дружество на писателите – Габрово, Народно читалище “Априлов-Палаузов - 1861”, Регионална библиотека “Априлов-Палаузов”, издателство “ЕКС-ПРЕС”, с партньори Областна администрация, Музей „Дом на хумора и сатирата”, Регионален етнографски музей на открито „Етър”, НЧ ”Зора-1872”, кв. Нова махала.

Рецензент и председател на журито тази година беше проф. дфн Николай Димитров от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Той поздрави авторите и започна с кратък преглед и коментар на получените творби. Отбеляза и един интересен факт: "...чувството за хумор, проявявано от габровските писатели е индикация на още нещо важно, екзистенциално същностно – виталността, оптимизма, лекотата и добротата на живеенето. В прочетените книги липсва като мотив страданието, болката, а там където присъстват са редуцирани, омекотени от надеждата и вярата, че в света има много красиви и заслужаващи да се изживеят неща, а и да се пише за тях."

Априловска награда за цялостно творчество - статуетка и грамота от Община Габрово, както и безплатна читателска карта от Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ се присъди на Марко Ганчев

Априловска награда за най-добра книга на годината в категория:

  • Художествена литература /поезия/ - грамота и парична награда от Областна администрация - Габрово получи Петя Цонева за книгата „Белият час“
  • Художествена литература /проза/ - грамота и парична награда от НЧ „Априлов-Палаузов 1861“ получи Христо Стоянов за книгата „Писма от килията на смъртния“
  • Историческа /краеведска/ литература – грамота и парична награда от Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ получи Михаил Савчев за книгата „История на село Рязковци“
  • Награда за книга с хумористично/сатирично съдържание – не се присъди
  • „Млад автор“ от НЧ „Зора - 1872“ – Калоян Христов за книгата „Солени молекули“
  • Награда за книга с етнографско съдържание от РЕМО „Етър“ – грамота и предметна награда получи Стоян Цонев за книгата „Бодлите на дявола

Априловска награда „Безплатно отпечатване на ръкопис“ от издателство „Екс-Прес“ – Габрово получи Татяна Борисова (Таня Алекс) за ръкописа „Изгубеното минало т. 2“

Повече снимки от вечерта можете да видите в линка