Актуализация и разширение на зоните за платено и безплатно паркиране на територията на гр. Габрово прие Общински съвет Габрово на заседание на 30 септември.

Предложението за разширение на зоните и актуализацията на съществуващите е продиктувано от промени вследствие на реализирани инфраструктурни проекти, бъдещи такива, както и необходимостта от подобряване на организацията на движението и организацията на паркирането в централна градска част и намаляване на предпоставките за пътно-транспортни произшествия. С актуализацията се регламентират и по-голям брой паркоместа, предназначени за хора с увреждания.

По-голямата част от предложените паркоместа са във вече съществуващи райони за платено паркиране. (Можете да видите промените в ГИС системата на Община Габрово в линка. Новите места са обозначени със зелен цвят).

 

Обобщено, промените са:

Обособява се един нов район - 9 - с граници: изток – река Янтра, запад – ул. „Македония“ и ул. „Лазар Донков“, север – ул. „Съзаклятие“, ул. „Априловска“ и юг – кръстовище между ул. „Юрий Венелин“ и бул. „Априлов“.

Зоните за платено паркиране в новия район са:

ул. „Кирил и Методий“, заедно с прилежащия ѝ паркинг от пресечката с ул. „Райчо Каролев“ до пресечката с ул. „Лазар Донков“, бул. „Априлов“ от пресечката с ул. „Райчо Каролев“ до пресечката с ул. “Лазар Донков“; ул. „Иван Гюзелев“; ул. „Елисавета Попангелова“; ул. „Райчо Каролев“ от бул. „Априлов“ до ул. „Юрий Венелин“ и паркинг, намиращ се между ул. „Лазар Донков“ и ул. „Съзаклятие“.

 

В останалите, вече съществуващи райони, промените са:

В Район 1 /Драматичен театър/, се създава нова зона:

Паркинг ул. „Баждар“ /връзка ул. „Чардафон“ – ул. „Скобелевска“/.

В Район 2 /Административен център/, се правят следните промени:

Обхватът на южната граница става: - ул. „Съзаклятие“, ул. „Ванче Михайлов“ до

пресечката с ул. „Добри Карталов“ и ул. „Априловска“.

В район 2 се създават нови зони за платено паркиране:

- Паркинг откъм ул. „Юрий Венелин“ /градинката с Мечето/;

- Ул. „Ванче Михайлов“ от пресечката на ул. „Съзаклятие“ до пресечката на ул. „Добри Карталов“.

В Район 3 /Паметник Ран Босилек/, се създава нова зона:

Паркинг Бюро по труда на ул. „Цанко Дюстабанов“.

В Район 5 /Рачо Ковача/, се създава нова зона:

Ул. „Янтра“ от пресечката с ул. „Цанко Дюстабанов“ до пресечката с ул. „Радецка“.

В Район 6 /Шести участък/, се създават нови зони:

Ул. „Цар Калоян“ от пресечката с ул. „Пенчо Славейков“ до пресечката с ул. „Никола Палаузов“;

Ул. „Никола Палаузов“ от пресечката с ул. „Цар Калоян“ до ул. „Козлодуй“;

Ул. „Козлодуй“ от пресечката с ул. „Никола Палаузов“ до ул. „Еким Цанков“;

Ул. „Пенчо Славейков“ – от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Опълченска“.

В Район 7 /Дечкова къща/, се създава нова зона:

Паркинг Централен пазар /между ул. „Еким Цанков“, ул. „Къкрина“ и ул. „Отец Паисий“/.

В Район 8 /Шипка - Орловска/, се създават нови зони:

Ул. „Дунав“, от пешеходен мост до ул. „Орловска“;

Улица, свързваща осова точка 2082 от ул. „Дунав“ и осова точка 1429 от ул.

„Орловска“.

1 декември е датата, от която ще започне да се прилага ефективен санкциониращ контрол по отношение на новите зони за платено и безплатно паркиране.