Излезе от печат най-новото издание на Националния музей на образованието – луксозен каталог „Уреди и апарати по физика“, използвани в българското училище от XIX в. до 40-те години на XX век.

Каталогът представя една от богатите музейни колекции – „Училищни уреди и апарати“ и включва цветни изображения на  353 движими културни ценности, групирани по дялове: Механика на твърдо тяло и прости механизми; Механика на флуиди; Термодинамика, Електричество и магнетизъм; Оптика; Колебания и вълни. Акустика.

Всеки уред е придружен с кратка информация на български и английски език за неговия произход и предназначение.

Най-старите и ценни уреди в каталога – морзов апарат, ареометър, телескоп, магдебургски полукълба, живачен термометър, модел на око и електрическо яйце, са от първия учебен кабинет по физика. Той е подреден от Иван Гюзелев през 1872 година в Главното мъжко училище в Габрово (първата пълна гимназия по българските земи до Освобождението).

Кабинетът се разраства и обогатява.  За четвърт век уредите и апаратите наброяват повече от 170. До Освобождението снабдяването с училищните пособия става по частен път, най-вече чрез дарения. От 80-те години на XIX век експерименталното обучение се превръща в политика на младата българска държава.

Почти всички уреди, представени в каталога, са внесени от чужбина – Германия, Австро-Унгария, Великобритания, Франция. Доставчиците са известни в Европа фирми като Max Kohl, Carl Rеichert, Metronome – Maelzel, Dr Houdek & Hervert, Ferdinand Ernecke (Prãcisions-Mechaniker und Optiker), E. Ducretet, Siemens & Halske, Allgemittel-Anstalt von Josef Strobach, W. J. Hauch, C. Gerhardt – Chemische, C. P. Goerz, Phywe, A. Pichlers Witwe & Sohn и други.

Изданието е дейност по проект на Национален музей на образованието „Физика в музея с Нютон и Тео”, финансиран от Министерството на културата – конкурсна сесия на тема „Дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии“, 2020 година.

Цената на каталога е 55 лв. и се предлага на сувенирния щанд в музея.

Летни концерти на открито на Габровски камерен оркестър
7 юли 2021
Нов водопровод и нови настилки по улици „Радост“, „Доспат“, „Минзухар“
7 юли 2021