Шест от подадените общо 15 проектни предложения в пролетната сесия на Програма култура ще бъдат финансирани от бюджета на Община Габрово с решение № 29/9.05.2011 г. на кмета на общината.

В рамките на проектната сесия, Община Габрово обяви три приоритета за кандидатстване – „Изкуството в ръцете на младите”, „Събития, свързани с различни видове изкуства, насочени към широка целева аудитория” и „Проекти, естетизиращи градската среда”. Постъпилите 15 проектни предложения бяха оценявани от 8-членна експертна комисия, назначена със заповед на кмета и одобрена от Общински съвет. В нея, освен представители на администрацията и общински съвет, беше включен и външен експерт с опит в оценяването на проекти в областта на културата.

Одобрени от експертната комисия са следните проекти:

І. По приоритет 1 – Изкуството в ръцете на младите:

1. Кандидатстваща организация: ИМКА - Габрово

Име на проекта: „Да твориш е прекрасно”

2. Кандидатстваща организация: Народно читалище „Христо Ботев 2008”, с. Гарван, Община Габрово

Име на проекта: „Моето шарено лято”

ІІ. По приоритет 2 – Събития, свързани с различни видове изкуства, насочени към широка целева аудитория:

1. Кандидатстваща организация: Народно читалище „Светлина 1927” с. Жълтеш, Община Габрово

Име на проекта: „Национален фестивал „Песни в полите на Балкана”

2. Кандидатстваща организация: ФАБРИКАТА

Име на проекта: „Не ходи там след залез слънце до трети петли”

3. Кандидатстваща организация: Сдружение „Артерия”

Име на проекта: „Мистик – фестивал за един ден”

ІІІ. По приоритет 3 – Проекти, естетизиращи градската среда:

Кандидатстваща организация: Сдружение „Артерия”

Име на проекта: „Сентенции за изкуството в градска среда”

Съдържанието на проектите ще бъде поетапно представено пред обществеността. Периодът на тяхната реализация е до края на календарната година.

В рамките на есенната сесия на Програма култура, която ще стартира в началото на месец септември, ще се финансират проекти по един единствен приоритет – издателска дейност.


 

Филм за Пенчо Семов излъчва „НОВА телевизия” тази неделя
27 май 2011
Първоюнска мозайка за децата на Габрово
31 май 2011