Девет домакинства в кв. Войново започват производство на компост в домашни условия. За да организират по-удобно компостирането, деветимата жители на квартала получиха компостерни съдове, предоставени Община Габрово чрез Регионалното депо за неопасни отпадъци.

Инициатор на домашното компостиране в квартала е Десислава Кънчева, която споделя, че това е отличен начин да използваме биоразградимите отпадъци, след което да получим качествен тор, който пък да използваме в градините си. Към инициативата на г-жа Кънчева се присъединяват още осем нейни съседи, чиито домове разполагат с дворни места и искат да произвеждат компост, за да го използват като почвен подобрител за насажденията си.

Освен съдове за компостиране деветте домакинства получиха кухненски кошчета за биоотпадъци, както и ръководства с основна информация за процеса по компостиране.

Община Габрово и екипът на Регионално депо за неопасни отпадъци благодарят за деветимата жители на кв. Войново за отговорното отношение към управлението на отпадъците.

Компостирането при домашни условия се счита за най-екологичния начин за справяне с битовите биоразградими отпадъци, тъй като намалява емисиите и гарантира внимателен контрол на използваните материали.

Почти две трети от отпадъците, създадени в домовете, се състоят от органични компоненти (цветя, стари плодове и зеленчуци, утайки от кафе, пакетчета от чай, черупки от яйца, слама, стърготини, сено, тревни изрезки, дървени вейки и др.), които се разграждат по естествен път. Полученият компост подобрява качеството на почвата, стимулира почвеното плодородие, съхранява и доставя хранителни вещества за растенията, влияе положително върху микроорганизмите и растенията. Не случайно компостът е наричан „черното злато на почвата“.

ВНИМАНИЕ! ОСТАВАТ 10 ДНИ ДО КРАЯ НА КОНКУРСА ЗА ЛОГО НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ГАБРОВО
12 март 2021
Фотоконкурс "Габрово – зелен, гостоприемен, вдъхновяващ"
12 март 2021