Тук е събрана цялата информация касаеща актуални съобщения и указания, касаещи работата на общините в подкрепата на бежанците от Украйна.