Със заповедта министерството на здравеопазването въвежда в експлоатация Национална информационна система за борба с COVID-19, която осигурява централизирано управление и съхранение на информация за всички диагностицирани и карантинирани лица и предоставя функционално обезпечение на компетентните институции, свързани с борбата с COVID-19.